Najdziwniejsze pojazdy

Istnieją przepisy prawa, które zabraniają wykorzystywać niektóre z środków transportu do czynności do, których nie są przeznaczone. Jednak podchodzi się do tego z przymrużeniem oka i w ten oto sposób motocykl może stać się idealnym środkiem transportu dla owiec, kur czy rusztowań. 

Wyszukiwane:

  • dobre pojazdy