Najdziwniejsze pojazdy

Steampunk to styl łączący w sobie takie gatunki jak science fiction, speculative fiction (fikcji spekulacyjnej) oraz historię alternatywną. Styl ten skupia się na mocy pary, tzn. zakłada, że nie ma nic ponad to, jest to okres epoki wiktoriańskiej w Wielkiej Brytanii, czy dzikiego zachodu w Stanach Zjednoczonych. Niektóre z prac fanów tego stylu wyglądają naprawdę ciekawie, oto ono: 

Wyszukiwane:

  • dobre pojazdy