10 Top Human zombie

Zombie, czyli żywe trupy to mit wykorzystywany głównie w horrorach. W jedynych są to martwi ludzie, którzy zostali zarażenia wirusem, innym razem są to chodzące ludzkie ciała pozbawione już zwartości trzewi.  Halloween zanami więc przyjrzyjmy się top 10 najciekawszych kreacji.  More →