Top 10 Robot Dance

Robot dance, czyli sposób tańca, który polega na naśladowaniu ruchów robota lub manekina. Ruchy w tym tańcu są bardzo specyficzne, musza być odpowiednio ograniczone przez osobę tańczącą, po to, aby uzyskać złudzenie „manekina”. Oto 10 najlepszych filmów z youtube.

Robot Dance – Paris

YouTube Preview Image

More →