Najdziwniejsze pojazdy

Kreatywność jest cechą, która jest odbierana pozytywnie o ile jej twórczy efekt jest pozytywnie odebrany. Niestety właścicielom poniższych zdjęć z stałą stanowczością zabrakło wyczucia oraz dobrego gustu. 

Wyszukiwane:

  • dobre pojazdy