Najdziwniejsze pojazdy

Nie zawsze łatwo jest nam zrozumieć zdjęcie, które oglądamy. Niekoniecznie dlatego, że jest źle wykonane, o wiele częściej dlatego, że autor przedstawia w nim daleko idącą wizję świata, połączoną z jego wewnętrznymi, bardzo bogatymi przeżyciami wskutek jakiejś niezwykłej historii, której piętno odczuwa po dziś dzień i która ma bezpośredni wpływ na jego fotografie (uh….). Zapraszam do galerii. 

Wyszukiwane:

  • dobre pojazdy